Kliknij, aby przejść do strony WSG

„Studia i analizy europejskie”
Publikacja Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz oraz Wyższej Szkoły Gospodarki

Głównym celem rocznika naukowego „Studia i analizy europejskie” jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur i mechanizmów funkcjonowania Wspólnoty, jej systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.

Wydawnictwo europejskie skierowane zostało do szerokiego grona odbiorców, którym problematyka europejska nie jest obca, w szczególności zaś do środowisk akademickich (uczelnie wyższe, biblioteki uczelniane, Centra Dokumentacji Europejskiej) oraz ośrodków zaangażowanych w propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej (RCIE - Regionalne Punkty Informacji Europejskiej, Europe Direct’y, ośrodki Eurodesku).

Zgodnie z założeniami każdemu z numerów wydawnictwa europejskiego towarzyszyć będzie myśl przewodnia, która stanowić będzie odpowiedź na społeczne zapotrzebowania w zakresie informacji europejskiej. W roku 2008 „Studia i analizy europejskie” poświęcone zostały dwóm tematom przewodnim, z których pierwszy dotyczył Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (Nr 1), natomiast drugi priorytetów komunikacyjnych Komisji Europejskiej (Nr 2). Z kolei w roku 2009 kolejne numery dotyczyły Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (Nr 3) oraz priorytetów Komisji Europejskiej na 2009 r. W 2010 roku Nr 5 dotyczył zagadnień Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym oraz celów politycznych Komisji Europejskiej na ten rok (Nr 6). W roku 2011, Nr 7 poświęcony został polityce równości, zaś Nr 8 priorytetom politycznym Unii Europejskiej na ten rok. Z kolei w 2012 r. postanowiliśmy pochylić się nas zagadnieniami zawartymi z polityką zagraniczną Unii Europejskiej i Partnerstwem Wschodnim, zaś numer drugi, jak zwykle poświęcimy priorytetom Komisji Europejskiej na dany rok.W 2013 r. numer 11 naszego wydawnictwa poświęcony został zagadnieniom europejskich rynków pracy i polityce zatrudnienia Unii Europejskiej.

 

PUNKTY DLA NASZYCH PUBLIKACJI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy komunikat zawierający spis czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Z radością informujemy, że znalazły się w nim czasopisma przygotowywane przez Centrum Europejskie/Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Wyższej Szkole Gospodarki:
· cykl wydawniczy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz przy WSG pt. Studia i analizy europejskie uzyskał 4 punkty;
· cykl wydawniczy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG pt. Unia Europejska - perspektywy społeczno ekonomiczne pojawił się w spisie po raz pierwszy z 1 punktem.
Zachęcamy do lektury obu publikacji, jak też do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów w 2014 r.
Więcej informacji:
· Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html
· Unia Europejska - perspektywy społeczno-ekonomiczne: www.ue-pse.wsg.byd.pl

 

"STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE" - 4,22 pkt w Index Copernicus

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo naukowe „Studia i Analizy Europejskie" (ISSN 2081-5530), przygotowywane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki, pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2012, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 4.22 pkt.

Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję czasopisma ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus. Zapraszamy do zapoznania się z metodologią oceny IC Journals Master List.

Paszport czasopisma "Studia i analizy europejskie" znajduje się pod poniższym linkiem:
http://jml2012.indexcopernicus.com/passport.php?id=2315&id_lang=6

Index C.I. - to międzynarodowa, specjalistyczna platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami, wydawnictwami czasopism naukowych oraz jednostkami naukowymi.

Baza IC Journal Master List, do której trafiliśmy liczy obecnie ponad 2.500 czasopism z całego świata, w tym około 700 z Polski. W bazie rejestrowane są czasopisma naukowe, które pozytywnie przejdą rygorystyczną, wielowymiarową parametryzację, świadczącą o wysokiej jakości czasopisma. Uznanie dla IC Journal Master List wyraziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczając bazę czasopism naukowych IC JML na liście baz, za indeksację, w których czasopisma naukowe otrzymują dodatkowe punkty w prowadzonej przez Ministerstwo ewaluacji czasopism naukowych.

 • DLA AUTORÓW
 • Recenzenci

Nabór artykułów na 2018 r. ogłoszony

Termin - 30. września 2018. Zapraszamy do współpracy!

 

 

RECENZENCI "STUDIÓW I ANALIZ EUROPEJSKICH" 

 • Prof. dr hab. Roman Bäcker
 • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór
 • Prof. dr hab. Jacek Knopek
 • Prof. dr hab Andrzej Czarnocki
 • Dr hab Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka, Prof. UMK
 • Prof. dr hab. Bogdan Pietrulewicz
 • Prof. dr hab. Czesław Maj
 • Prof. UKW, dr hab. Adam Sudoł
 • Prof. dr hab. Grażyna Ulicka

 


Studia i analizy europejskie - Wyższa Szkoła Godpodarki