Kliknij, aby przejść do strony WSG

Szanowni Państwo,

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór artykułów do dwóch punktowanych i recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (5 pkt.) oraz „Unia Europejska-perspektywy społeczno-ekonomiczne” (6 pkt.).
Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.

W 2018 r. nr 16 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 10 czasopisma „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” poświęcone zostaną priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2017 r., wśród których znalazły się następujące obszary:
• Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji
• Połączony jednolity rynek cyfrowy
• Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu
• Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej
• Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa
• Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi
• Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie
• W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji
• Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej
• Unia demokratycznych zmian
Szersze rozwinięcie: „Nowy początek dla Europy. Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następna kadencję Komisji Europejskiej. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Jean Claude Juncker. Strasburg”, 14 lipca 2014 r., [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_pl.pdf,


Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesyłanie tekstów na adres: europedirect-bydgoszcz@byd.pl@byd.pl w terminie do
30 września 2018 r.


Do artykułu przygotowanego zgodnie z wymogami redakcyjnymi, autorzy proszeni są o przygotowanie:
• Streszczenia artykułu (ok. 600 znaków) w języku polskim;
• Noty informacyjnej o autorze

Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim.
Zapraszamy do współpracy!

 

 • DLA AUTORÓW
 • Recenzenci

Nabór artykułów na 2018 r. ogłoszony

Termin - 30. września 2018. Zapraszamy do współpracy!

 

 

RECENZENCI "STUDIÓW I ANALIZ EUROPEJSKICH" 

 • Prof. dr hab. Roman Bäcker
 • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór
 • Prof. dr hab. Jacek Knopek
 • Prof. dr hab Andrzej Czarnocki
 • Dr hab Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka, Prof. UMK
 • Prof. dr hab. Bogdan Pietrulewicz
 • Prof. dr hab. Czesław Maj
 • Prof. UKW, dr hab. Adam Sudoł
 • Prof. dr hab. Grażyna Ulicka

 


Studia i analizy europejskie - Wyższa Szkoła Godpodarki